ประกาศ กช. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารช่าง ให้หน่วยในส่วนกำลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบ
ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 200 อัตรา 
                                                     :: ประกาศรับสมัครฯ :: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ :: ประกาศผลสอบฯ (ภาควิชาการ) ::    
  ประกาศ กช. เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 150 อัตรา (คุณวุฒิ ปวช.)
                                                     :: ประกาศรับสมัครฯ ::