-. ประกาศ .-
* ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 New!!!
* เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ และวิชาสอบภาควิชาการ เพื่อคัดเลือกบุคคล เข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 New !!!