การแบ่งมอบโควต้า นนส.ทบ.(1/59) , นนส.เหล่า ร. , นดย.ทบ. , โควต้านายทหารประทวนจากทหารกองหนุนที่จัดหาให้หน่วยในส่วนกำลังรบ และสนับสนุนการรบ , นายทหารประทวน
คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ และ นรช.วพบ
.
     ประกาศ กช. เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 3 อัตรา
           - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ            - ประกาศผลสอบภาควิชาการ              - ประกาศผลรอบสุดท้าย