ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561   
  ประกาศ กช เรื่อง รับสัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 9 อัตรา   
  ประกาศ กช. เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 150 อัตรา (คุณวุฒิ ปวช.)