ประกาศรับสมัคร - สอบ
:: ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ( จำนวน 5 อัตรา รอบสุดท้าย ทำสัญญา รายงานตัว) ::
:: ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ( จำนวน 5 อัตรา รอบแรกภาควิชาการ ) ::
:: รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ( จำนวน 5 อัตรา) ::
:: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ( จำนวน 5 อัตรา) ::