ประกาศผลการสอบคัดเลือกและการรายงานตัว บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน ประจำปี ๒๖๖๒ (โควตาประจำปี จำนวน ๕ อัตรา)  
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน เหล่าทหารช่าง ในส่วนกำลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๒๐๐ อัตรา)  
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน ประจำปี ๒๖๖๒ (ภาควิชาการ)  
  ประกาศรายชื่อบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
  รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน ๕ อัตรา