-. ประกาศ .-
*เปลี่ยนแปลงกำหนดสอบภาควิชาการ เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 New!!!