ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕๐ อัตรา (รอบสุดท้าย)
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ภาควิชาการ ๑๕๐ อัตรา)
  ประกาศรายชื่อทหรกองหนุน และบุคคลพลเรือน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑๕๐ อัตรา)
  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานใบสำคัญทางทหารประกอบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (๑๕๐ อัตรา) ประจำปี๒๕๖๒
  ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือนชาย สอบคัดเลือก เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อัตราสิบเอก (๑๕๐ อัตรา)